ŠIDÓ, Balázs. De-identifikace osob na základě primárních biometrických znaků [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41317. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Přinosil.

Uložit do Citace PRO