KONEČNÝ, Tomáš. Měření charakteristik reproduktoru v různých typech ozvučnice [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41318. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.

Uložit do Citace PRO