ČEVELA, Stanislav. Finanční a ekonomická strategie podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4132. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO