VILÍMEK, Tomáš. Stanice pro logování teploty a vlhkosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41339. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zoltán Szabó.
Uložit do Citace PRO