ZIMOLOVÁ, Miluše. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4134. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO