MADEJA, Jiří. Vizualizace algoritmů bezztrátové komprese [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41344. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.

Uložit do Citace PRO