JELEČEK, Jiří. Automatické zjišťování významu textu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41354. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Povoda.

Uložit do Citace PRO