CHAPČÁK, David. Využití virtualizace při simulaci datových sítí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radko Krkoš.
Uložit do Citace PRO