DUFEK, Michal. Porovnání simulačních programů určených pro návrh optických datových sítí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.
Uložit do Citace PRO