ECLER, Tomáš. Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41372. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.

Uložit do Citace PRO