PEŠÁKOVÁ, Darina. Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby různými způsoby pořízením majetku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO