SLOŽILOVÁ, Lenka. Analýza rizik znalecké činnosti v České republice [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.

Uložit do Citace PRO