DYČKOVÁ, Lucie. Studium reakční syntézy intermetalických materiálů z depozitů kinetického naprašování binárních systémů obsahujících železo [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Vít Jan.

Uložit do Citace PRO