SKOČÍK, Lukáš. Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Katolický.
Uložit do Citace PRO