PŘIKRYL, Josef. Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440 [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41414. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Suk.
Uložit do Citace PRO