NOŽIČKA, Radek. Využití kompozitních materiálů v civilním letectví [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41416. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Němec.
Uložit do Citace PRO