OLŠANOVÁ, Markéta. Rozbor leteckých nehod všeobecného letectví ČR v souvislosti s věkovým zastoupením pilotů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41417. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.

Uložit do Citace PRO