BĚLOUŠKOVÁ, Jana. Podnikatelský záměr - vybudování cukrárny [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO