VEIS, Samuel. Prvková analýza hořčíkových slitin pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Doležal.
Uložit do Citace PRO