HOŠEK, Jaromír. Optimalizační modely pro energetické využití odpadu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.

Uložit do Citace PRO