HOLAS, Jiří. Testování lomové houževnatosti za vysokých teplot s využitím miniaturních CT těles [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41426. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Filip Šiška.
Uložit do Citace PRO