MROVĚC, Jan. Design samojízdné vřetenové sekačky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41433. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.

Uložit do Citace PRO