ŠMIŘÁKOVÁ, Anežka. Výběr investičního úvěru pro osobu samostatně výdělečně činnou v soudobých podmínkách České republiky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41447. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO