ZEZULA, Vojtěch. Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kysel.
Uložit do Citace PRO