SEDLÁKOVÁ, Klára. Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41490. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO