ORLOVSKÝ, Kristián. Simulace poslechového prostoru, azimutu a vzdálenosti zvukového zdroje pro vícekanálové ozvučovací systémy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.
Uložit do Citace PRO