CHERNIKAU, Ivan. Úzkopásmová PLC komunikace s modemy Yitran [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.
Uložit do Citace PRO