NOVÁK, Martin. Analýza transportních vlastností grafenových nanostruktur [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Zuzana Lišková.
Uložit do Citace PRO