LISÁ, Dominika. Komunikační mix vinařství [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41513. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO