SKLENÁŘ, Vít. Automatický kotel na pelety [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO