KREJZEK, Jakub. Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41520. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO