JEŘÁBEK, Vojtěch. Bezdrátový přenos zvuku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41536. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Pavlík.
Uložit do Citace PRO