TRTÍLEK, Jakub. Rozšířeni funkčnosti přístroje LaiPen [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41541. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Edita Hejátková.

Uložit do Citace PRO