ZSIGMOND, András. Nová platforma pro výuku laboratorních cvičení předmětu Analogové elektronické obvody [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41543. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Háze.

Uložit do Citace PRO