JURÁŠKOVÁ, Martina. Návrh podnikatelského plánu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO