KOPEČNÁ, Markéta. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4156. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO