HYNKOVÁ, Blanka. Měření prachových částic (TZL) [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Otakar Štelcl.
Uložit do Citace PRO