KUBIENA, Jaromír. Dynamika robotických hadů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Aleš Návrat.
Uložit do Citace PRO