CHRÁSTECKÝ, Martin. Příprava a realizace mezinárodního závodu ve freestyle lyžování [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41589. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Kotrbáček.
Uložit do Citace PRO