ULČ, Jakub. Management a řízení sportovního klubu VK Příbram [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Kundera.
Uložit do Citace PRO