MAREČEK, David. Příprava grafenových vzorků pro experimenty v UHV podmínkách [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41605. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.

Uložit do Citace PRO