HOLYSZEWSKÁ, Anna. Analýza komunikačních protokolů a modulů pro Wireless M-Bus [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41609. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Šárka Rujbrová.
Uložit do Citace PRO