GERJÁK, Rastislav. Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41625. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.

Uložit do Citace PRO