JABLONČÍK, Lukáš. Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Friedl.

Uložit do Citace PRO