KUBÍČEK, Ondřej. Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO