ŠIMON, Vojtěch. Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO