LOKAJÍČEK, Lukáš. Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41647. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Vyroubal.

Uložit do Citace PRO