VELECKÝ, Pavel. Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Olga Davidová.
Uložit do Citace PRO