GREGOR, Lukáš. Snímač s vnesenou impedancí [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.

Uložit do Citace PRO