REICHMANOVÁ, Barbora. Teorie řízení robotického hada s chybějícími kolečky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41660. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.
Uložit do Citace PRO